CONTACT
Copyright © Alle rechten voorbehouden. Ontwikkeld door Ellis Boogerds
HOME.

DE AUTEUR.

BESTELLEN.

LINKS.

CONTACT.

HOME.
DE AUTEUR.
BESTELLEN.
LINKS.
CONTACT.

Een ieder die op wat voor wijze dan ook betrokken was bij de totstandkoming van BLAFspraken maken deed dat volkomen belangeloos. De gehele opbrengst van BLAFspraken maken komt dan ook geheel en rechtstreeks ten goede van dieren die in opperste nood verkeren. Het spreekt voor zich dat wij in de eerste plaats opkomen voor de kansloze honden die door vermeend ongewenst gedrag onherplaatsbaar lijken. We trachten voor hen steeds een resocialisatieperiode te bewerkstelligen zodat ook deze hondenzieltjes de tijd en de aandacht krijgen om te helen.

Ook zullen opbrengsten worden aangewend om neutralisatieprojecten in dieronvriendelijke landen te realiseren. Dier en Project bekommert zich daarbij echter om alle dieren en niet alleen om honden. In overleg is besloten om per verkocht exemplaar 1 euro beschikbaar te stellen aan de Stichting Melief te Sögel omdat daar een keur van onherplaatsbare dieren hun permanente thuis vinden. Variërend van de zogenoemde waardeloze haantjes tot varkens die afkomstig zijn uit de bio-industrie. Ook zal 1 euro per verkocht exemplaar worden geschonken aan Stichting Manegepaardenpensioenfonds te Bergen op Zoom.

Want wanneer we over een vergeten diergroep spreken dan moeten we helaas concluderen dat uitgewerkte manegepaarden, deze edele viervoeters, na een uitermate arbeidzaam leven vaak in een slachthuis wreed aan hun einde komen.